Viestinhallinta Oy:n tarjoamat virtuaalipalvelut


- Ennakoinnin sisältöpalvelut (sähköposti, posti, gsm, internet)

1. Ennakointialustat (platformit)
   1.1 Alueelliset ammattirakennemallit
  - Maakuntien ammattirakennemallit (MARE)
  - Seutujen amattirakennemalli (SARE)
  - Kuntien amattirakennemalli (KARE

  1.2 Ikäkortit
   - Maakuntien ikäkortit
   - Seutujen ikäkortit
  - Kuntien ikäkortit
  - Koulutus-ikäkortit (eri aluetasot)
   - Toimialaojen ikäkortit (eri aluetasot)

  1.3 Tuotantoverkosto- ja yritysanalyysit
  - Topten-klusterianalyysimalli , esitäytetyt työkirjat
  - Oraganisaation muutosmalli, kvalifikaatioanalyysi

2. Ennakoinnin asiantuntijatuki
- Tuotannon, työelämän ja osaamisen ennakoinnin hankekohtainen ja jatkuva asiantuntijatuki
  2.1 Ennakoinnin arviointi
  2.2 Ennakoinnin menetelmät (jäljittävä innovatiivinen ennakointi, megatrendianalyysit)
  2.3 Ennakointijärjestelmien kehittäminen (alueorganisaatiot, oppilaitokset, yritykset)
  2.4 Ennakoivien indikaattoreitten luominen
  2.5 Laadullinen ennakointi (ks. 1.3)
  2.6 Määrällinen ennakointi (ks. 1.1 ja 1.2)
  2.7 Tulevaisuusjohtaminen (ennakoiva strateginen ajattelu- ja toimintatapa)
  2.8 Opinnäytetyöt (väitöskirjojen substanssituki)
  2.9 Ennakointi-WWW (ennakointisivuston kirjalliset aineistot)
  2.10 Ennakointiprojektit (valmistelun, tarjouspyyntöjen ja tarjousten ja ohjauksen tuki)

3. Koulutus
  3.1 Ennakoinnin koulutus (sovellusalueen ja ennakointiongelman mukaan)
  3.2 Asiakirjoittamisen koulutus (kirjoitushaasteen mukaan)

Asiasanat: ennakointialusta, ennakoinnin asiantuntijatuki, ennakoinnin koulutus, ennakoinnin platformit, ennakoinnin virtuaalipalvelut


Tulevaisuuden tutkija, DI Ennakoinnin asiantuntija Viestinhallinta Oy
Keijo Mäkelä keijo.makela@viestinhallinta.fi PL 200
p. 040-7655382 makelakeijo@hotmail.com, max 2 Mt 00171 Helsinki