Asiakirjoittamisen koulutus

 

Kenelle:  Kirjoittaminen on monelle vaikeaa ja vaivalloista. Monille ylioppilastutkinnon hyvällä äidinkielen arvosanalla suorittaneille kirjoittaminen on raskasta tai ei luonnistu  lainkaan. Hyvinä puhujina pidetyt ovat usein huonoja kirjoittajia. Puhe toimii eri säännöillä kuin asiateksti. Helpon kirjoittamistavan voi oppia. Järjestän kirjoittajakoulutusta ryhmille organisaation omissa tiloissa tai esimerkiksi  laivalla sopimuksen mukaan yhden tai useamman päivän kurssina. Myös yksittäisten henkilöiden nettiopetus on mahdollista. Koulutettava voi olla kuka tahansa suomen kieltä taitava koululaisesta kirjoittavaan eläkeläiseen, duunarista johtajaan. Yksinkertainen kirjoitustapa sopii raportteihin, muistioihin, pöytäkirjoihin tai muistelmiin. Yksinkertainen teksti voi olla tarvittaessa myös ilmeikästä.

 

Miten: Yksinkertaisen ja helpon kirjoittamisen tapa omaksutaan kirjoittamisen kautta. Perusajatus sujuvassa kirjoittamisessa on tekstin yksinkertaisuus. Kirjoitetaan niin yksinkertaisesti, että varmasti osataan. Lyhyitä lauseita meistä jokainen osaa kirjoittaa. Toisin sanottuna ei yritetäkään kirjoittaa, mitä ei osata. Esimerkiksi puolipistettä (;) ei käyetä, jos ei osata. Yksinkertaisessa ja lukijan kannalta selkeässä tekstissä ei ole kieliopillisia ihmeellisyyksiä, mistä syystä kieliopillisiin seikkoihin kiinnitetään koulutuksessa vain vähän huomiota. Esimerkiksi mainitun puolipisteen käyttöä ei tarvitse osata. Yksinkertaisen teksti koostuu lyhyistä virkkeistä ja  virkkeet lyhyistä lauseista.  Pyritään kuvaamaan, miten asiat ovat pikemminkin kuin selittäen, miten ne eivät ole eli vältetään ei-kielen käyttöä. Kirjoittamisen vaikeus johtuu usein asian jäsentymättömyydestä. Koulutus sisältää harjoituksia, joissa opetellaan jäsentämistä. Selkeä teksti on myös taitollisesti ja muutoinkin visuaalisesti yksinkertaista, mistä syystä tekstissä vältetään korostuksia kuten lihavointia, kursivointia tai alleviivausta. Selkässä tekstissä virkkeet, lauseet ja sanat ovat kohtalaisen lyhyitä.  Tekstiviestien kirjoittaminen on kohentanut monen kirjoitustaitoa, koska merkkien vähäinen määrä pakottaa ytimekkäseen sanontaan. Koulutus tähtää tämäntapaisten yksinkertaisten asioiden oivaltamiseen ja soveltamiseen omassa kirjoittamisessa.

 

Taustaani:  Olen kouluttanut muun muassa diplomityöntekijöitä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Lisäksi  toimin usean vuoden free-lance –toimitajana. Innostuksen kouluttamiseen sain ymmärrettyäni, että perinteinen koulu ei kykene opettamaan helppoa kirjoittamista. Eräs syy tähän on se, että ainekirjoitukset ovat tekstejä ei-kenellekään. On jokseenkin mahdotonta oppia sujuvaa kirjoittamista, ellei lukija ole tiedossa. Samoin kielioppisääntöjen pänttäminen auttaa vieraiden kielten opiskelua, mutta sujuvan kirjoittamisen opiskelussa lukemattomista säännöistä on niukasti hyötyä. 

 

asiakirjoittamisen kouluttaja

Keijo Mäkelä

 

Asiasanat:  asiakirjoittaminen, asian jäsentäminen, helppo kirjoittaminen, lauseet, lukijat, kirjoittamisen ja puheen pelisäännöt, kirjoittamisen kynnys, kirjoittamisen oppiminen, otsikointi, raportit, sanat, sujuva kirjoittaminen, tekstin visualisointi, virkkeet,  yksinkertainen teksti

 

 

Keijo Mäkelä                               p. 040-7655382

Viestinhallinta Oy                          keijo.makela@viestinhallinta.fi

PL 200                                         makelakeijo@hotmail.com

00171 Helsinki