Asiakirjoittamisen koulutusohjelma (esimerkki)

Kestoesimerkkejä: 2h luento, 1 päivän koulutus harjoitustehtävin, 2 päivän koulutus välitehtävin. Ennakkoon kirjoitetut tekstit toivottavia.

1.Asiakirjoittamisen lajit. Raportit, artikkelit, puheet, tiedotteet,kirjoittamisen tarkoitus, lukijan näkökulma (1 h)
2. Asian ja tekstin jäsentäminen. Kirjoittamisen kynnys ja vaikeus.Jäsentämistekniikat, looginen järjestys, tärkeysjärjestys, aika- so. kronologinen järjestys, mind map. Tekstistrategia, kokonaisuus, osat, otsikointi ja järjestys. (2h)
3. Kappaleen kirjoittaminen. Asioiden järjestys, päävikkeet , päälauseet ja sivulauseet (1 h)
4. Päälauseet, sanajärjestys, sivulauseet. (1h)
5. Tekstin visuaalisia ominaisuuksia. Virke-, lause- ja sanapituudet sekä toistot. (1h)
6. Tekstin ansoja. Kuluneet sanonnat.Turhat lauseet. Epävarma "ilmeisesti" teksti. (1h)
7. Tekstin visualisointi. Tyhjät tilat, marginaalit, reunojen tasaukset, kappaleväit, kappaleiden aloitukset, rivivälit,sanavälit. Otsikot. Taulukot, kuvat ja asetelmat. Kirjasinlajit eli fontit, kirjasimien koot. Korostukset, lihavointi. kursivointi, alleviivaukset, versaali teksti eli suuraakkoset. Ylä- ja alaviitteet.Viusaaliset linjat. (1h)
8. Lähdeviittaukset tekstissä ja lähdeluettelot. (1h)
9. Liiteaineistot.Käsiteluettelot.(0,5 h).
10.Kirjan ja raportin osat. Dokumentoititiedot.