Ennakointipalvelut aluekehittäjille, oppilaitoksille ja yrityksille

A  Tulevaisuusjohtaminen, konkreettinen visio, klusterikartta, polut visioon, innovaatiot, osaaminen
B  Ennakointijärjestelmät, osat ja kokonaisuus, luominen ja kehittäminen, koulutus ja arviointi
C  Megatrendianalyysit (suuret kehitysaallot), väistämättömät kehityssuunnat, innovaatioiden perusta, heikot signaalit
D  Tuotantoverkostoanalyysit eli klusterianalyysit, verkosto-, logistiikka-, innovaatio-, osaamis- ja kilpailukykyanalyysit
E   Työvoima- ja koulutusstrategiat, maakuntien (MARE, seutujen (SARE) ja kuntien (KARE) ammattirakenne-ennusteet
F   Työvoiman ikäkääntymisen analyysit, Ikäkortit, alueiden ammattien ikärakenne ja eläköitymisodotteet
G  Ennakoinnin menetelmät: raskaat ja kevyet, data- ja asiantuntijapohjaiset, koulutus
H  Ennakoinnin koulutus, osaamisalueet A - G, luennot, pidempikestoinen koulutus, henkilö- ja projektikohtainen koulutus
I  Virtuaaliset ennakointipalvelut
J Ammatinvalinnan ohjaus henkilöille ja ryhmille. Tulevaisuuden työt- ja ammatit, työn ja ammattien tulevaisuus.Tulevaisuuden tutkija, DI Ennakoinnin asiantuntija Viestinhallinta Oy
Keijo Mäkelä keijo.makela@viestinhallinta.fi PL 200
p. 040-7655382 makelakeijo@hotmail.com, max 2 Mt 00171 Helsinki