Asiakirjoittamisen koulutus

Viestinhallinta Oy

Viestinhallinta Oy:n päätoimialat ovat ennakointi (työelämää ja osaamistarpeita koskeva tulevaisuudentutkimus) sekä viestinnän koulutus (puheviestintä ja kirjallinen viestintä).

Ennakoinnissa pitkäjänteisen kehitystyön painopisteet ovat olleet ennakointijärjestelmien kehittäminen (valtakunnallinen ennakointi, alue-ennakointi, paikallinen ennakointi), työelämän laadullisen muutoksen ennakointi (megatrendianalyysit, tuotantoverkosto- eli klusterianalyysit, yritysanalyysit) sekä työvoimatarpeiden ja koulutuksen määrällisen ennakoinnin kehittäminen (mm. maakuntien, seutujen ja kuntien ammattirakennemalli ja ikäkortit). Ennakoinnin lähestymistapana on niin sanottu jäljittävä ennakointi (3D), jossa ensinnäkin kohdeilmiötä tarkastellaan sekä ylös-alas-suunnassa (vertikaalisesti) jäljittäen yhteiskunnallinen muutoksen (makrotaso) ja ruohonjuuritason eli yritykset ja kansalaiset (mikrotason) välinen yhteys. Toiseksi jäljitetään ilmö verkostona (horisontaalisesti). Kolmanneksi tulevaisuus jäljitetään aikaulottuvuudella sekä historiasta tulevaisuuteen että tulevaisuudesta nykyhetkeen.

Puheviestintä sisältää sekä neuvottelutaidon että esiintymistaidon koulutuksen yrityksille kuin muillekin yhteisöille. Kirjallinen viestintä sisältää vastaavasti asiakirjoittamisen koulutuksen sekä myös toimistustyö sekä tekstien kuten lehtiartikkelien tai muistelmien tuottamisen.

Viestinhallinta Oy:n (Message Management Ltd) kotipaikka on Tampere, jossa toimivat puheviestinnän asiantuntijat. Pääkaupunkiseudun yksikkö kattaa ennakoinnin ja kirjallisen viestinnän asiantuntemuksen. Asiantuntijapalveluja yrityksille, viranomaisille, järjestöille ja yksityishenkilöille tarjoava yritys on perustettu 1987.