Asiakirjoittamisen koulutus

Asiakirjoittamisen opas on julkaistu

Osmo Lampinen: Sivistys-esseekokoelma
Kannet Teksti

Viestinhallinta Oy

Tarjouspyynnöt (ennakointi):

Viestinhallinta Oy
Kamppiaistie 3 as 5
00660 Helsinki
tai sähköpostina:
keijo.rajakallio at windowslive.com

Neuvottelutaidon opas on ilmestynyt
TJS-opintokeskuksen kustantamana

pdf doc

eFutura

Innovaatiolla tulevaisuuteen

Viestinhallinta Oy
pl 200, 00171 Helsinki
www.viestinhallinta.fi
keijo.rajakallio at windowslive.com
044-2537205

päivitykset

Ennakointia ja tulevaisuudentutkimusta

...yrityksille, aluekehittäjille,kunnille, järjestöille, kansalaisille
Miten teen tulevaisuutta ?

- Mitä voi ennakoida, mitä ei
- Miten luodaan ennakointihanke ?
- Mikä ennakoinnissa on vaikeaa ?

Mikä on ennakointiongelmasi ?

Ennakointi aloitetaan ennakointiongelmasta, sen täsmällisestä ja konkreettisesta kuvaamisesta.

Omat linkit

- Sanomia Tulevaisuudesta
- K.Rajakallio;
- Kompetenssiarviointi (työn alla)
- In English

Eilen ja tänään

Tyypilliset tunnistamistavat
- Uutiset, lehdet ja kirjat
- Tutkimukset ja tilastot
- Kyselyt ja haastattelut
- Tiedon elinkaari ja laatu

Lyhyen aikavälin ennakointi

Mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa ?

Tyypilliset ennakointitavat
- Kyselyt ja haastattelut
- SWOT
- Delfi
- Barometrit

Keskipitkän aikavälin ennakointi

Milloin murros tulee ?

Tyypilliset ennakointitavat
- Klusterianalyysit (tuotantoverkosto-)
- Murrosanalyysit
- Laadulliset ennakointimallit
- Innovaatiot(muorroksen aiheuttajat)

Pitkän aikavälin ennakointi

Mitä murroksen jälkeen ?

Tyypilliset ennakointitavat
- Megatrendianalyysi
- Heikkojen signaalien analyysi
- Visiot ja skenaariot
- Elinkaaret ja evoluutiot
- Radikaalit innovaatiot

Ennakointipalvelut

(Viestinhallinta Oy)

- Tulevaisuusjohtaminen
- Ennakointijärjestelmät
- Megatrendit ja heikot signaalit
- Klusterianalyysit
- Ennakoivat yritysanalyysit
- Määrälliset koulutustarpeet
- Ennakointiprojektit
- Arviointi, koulutus…
- Kompetenssiarvioinnit

Ennakointityökaluja

(Viestinhallinta Oy)

- Megatrendit ja heikot signaalit
- Visio- ja skenaariotyöskentely
- Klusterianalyysimallit (2G, 3G)
- Innovatioanalyysit
- MARE-aleuennakointimalli
- Ikäkorttianalyysit
- Kvalifikaatioanalyysit
- Ennakoinnin arviointikriteerit

Sähköinen kirjasto

- Kirjasto sisältää linkkejä tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin julkaisuihin.
- Ks. myös Tulevaisuuslinkit.

Tulevaisuuslinkit

Kotimaisia toimijoita
- valtakunnalliset portaalit
- ENSTI-tietopalvelu
- alueelliset portaalit
- yritysten sivut

Ulkomaisia portaaleja
- World Futures Society, WFS
- ITA, teknologiaennakoinnin www